top of page

Hva er Artikulasjon?

Artikulasjon

[artikulaʃo:´n] 

fra det å artikulere; å gi tydelig og forståelig uttrykk for noe. 

Om Nordland, av ungdom 


I Nordland er det flere steder som aldri har blitt beskrevet litterært, og som ikke har noen identitet som litterært sted. Og stedsdiktningen som finnes fra regionen, er i stor grad underkommunisert og lite kjent. I Artikulasjon vil tiendeklassinger få et innblikk i nordnorsk heimstaddiktning, samt verktøy og metoder for å igangsette sin egen tekstproduksjon.

bilde11.jpg
bilde16.jpg

Prosjektets gjennomføring

Prosjektet gjennomføres i to deler: DKS vil i samarbeid med Fylkesbiblioteket tilby et skriveverksted til 10-klassinger i Nordland* frem mot 2024. Dette verkstedet tilbys som DKS-besøk ved skolen, og vil bli gjennomført i skoletiden.
I løpet av besøket vil elevene få tilbud om å melde seg på en mentorordning, hvor de mottar oppfølging i arbeidet med teksten sin av en profesjonell tekstforfatter. Det ferdige produktet vil bli publisert på artikulasjon.no.

*Artikulasjon besøker ikke byene Narvik, Sortland, Svolvær, Leknes, Fauske, Bodø eller Mo i Rana, 

bottom of page