top of page

Her finner du tekster fra din kommune: 

Artikulasjon besøker Helgeland og Salten i skoleåret 2022 - 2023. 

Frem mot 2024 skal produksjonen besøke alle dristriktene i Nordland. 

bottom of page